Doboz


Area 492 m²

Location Budapest

A Doboznak helyt adó Klauzál utcai bérház felújításakor a hely építészeti adottságait messzemenően figyelembe vettük, az épület eredeti architektúráját tiszteletben tartva, az eredeti anyagok közül minél többet megőrizve alakítottuk ki a belső tereket.

doboz30

beam_doboz_lilienberg_sandor_print_007

A dobozt egy sokfunkciós kulturális központként képzeltük el, melynek küldetése a belvárosi, hetedik kerületi szórakozási lehetőségek revíziója, alternatívát szolgáltatva a vendégeknek a romkocsma toposzt felváltva, életképes, körültekintő belsőépítészeti koncepciók uralta tervezés eredményeként. A hely a VII. kerület legnagyobb szórakozóhelye és kocsmája lett, 1000 fős befogadóképességgel. Szerencsére a tulajdonos nem szabott gátat az elképzeléseinknek, így 99%-ban az valósulhatott meg, amit mi szerettünk volna. Elsődleges szempont volt, hogy megpróbáljuk a romház jellegzetességeit és eredeti történelmi hangulatát új köntösbe öltöztetve megőrizni. Fontos építészeti szempont volt továbbá, hogy minden újonnan betervezett elem merőben eltérjen a régitől.

doboz07

A hely neve a bérházat kitöltő komplexum belső udvarán fekvő gyújtó pontra, a hangárszerű, piros parazita építményre utal. Jelenléte izgalmas feszültséget szül,  melynek létjogosultságát a több száz éves házzal való párbeszéde adja:  a Doboz ahelyett, hogy rátelepedne vagy elnyomná befogadóját, képes szimbiózisban élni vele. A belső udvar közepén magasodó 250 éves fa és a rá felkapaszkodó hatalmas, Szőke Gábor Miklós alkotta organikus King Kong lécszobor ellenpontozza a hatalmas piros doboz statikusságát. A belső udvart körülölelő helyiségek funkciójuk szerint más-más arculatot kaptak, mégis idomulnak a hely egységes karakteréhez. A bejárattól jobbra eső szalon tapétája Laki Eszter grafikai tervei alapján készültek, ami sikeresen építette be a szintén általa jegyzett logót a természeti motívumvilágba. Közvetlenül ebből a helyiségből jutunk a „lécbárba “, melyen ismét Szőke Gábor Miklós egyik alakzata terpeszkedik. A bárt a házibuli imitáció követi, amihez a jelzésértékűen meghagyott eredeti ajtófélfák, illetve Viszlay Márk és Süveg Márk egész falas fotókompozíciói szolgálnak használati útmutatóul.

doboz_13

doboz_73

A Doboz bizonyos szinten rom is, meg kocsma is, de mégsem romkocsma. Törekedtünk a régi anyagok alkalmazására ahol az autentikus: a padló régi tömör tölgyfapadlóból van, másutt pedig százéves bontott cementlapokból. A padlás deszkái kerültek a grill bárba, a WC-k a házból kibontott régi ajtókból lettek kialakítva, a mosdókat pedig század eleji Zsolnay kerámiával burkoltuk. Az udvaron a ház padlásának téglái köszönnek vissza.

doboz-3233

doboz_70

doboz-3250

A bútorok nagy részét bolhapiacokról és antikbútor-kereskedőktől szereztük be, a többit egyedileg terveztük. Nagy gondot fordítottunk a különböző terek hangulatához szervesen kapcsolodó egyedi lámpák tervezésére, kivitelezésére és a különböző fényhatások összehangolására. Minden teret funkció-orientáltan terveztünk meg, végiggondoltuk, hogy kik és hogyan fogják használni. A nyitás napján igazolódott be, hogy tényleg azok az emberek és úgy használják az általunk megálmodott és kialakított tereket, ahogyan azt elgondoltuk, és ez a legnagyobb elismerés egy tervező számára.

doboz-3247

doboz-3263

doboz-3268

doboz_21

doboz_27

doboz13

doboz25

doboz18

doboz01

doboz24

 Close project